Hop til indhold

Biomasse energieffektivisering

DANETV tilbyder verifikation af teknologier og produkter til bestemmelse og optimering af energieffektiviteten i forbindelse med forbehandling eller anvendelse af biomasse.

Kontakt:
Marianne Kyed Ørbæk
4326 7062 / 2269 7565
mko@force.dk

Gennemførte verifikationer

Energieffektiv forbehandling af biomasse
Der er gennemført verifikation af energieffektiv teknologi til tørring af fiber fraktioner fra gylle. Til tørringsprocessen anvendes en inddamper. Der er testet for inddamperens energieffektivitet i relation til tørhedsgraden af fiber fraktionen. Verifikationen er udført for Cimbria Manufacturing A/S. Verifikat og Verifikationsrapport inkl.Testrapport.