Skip to content

Vil du have din teknologi verificeret?  ETV kort

Velkommen til DANETV

Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier, DANETV, tilbyder uafhængig verifikation og test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkningi inden for følgende teknologiområder:

DANETV er et samarbejde mellem 3 teknologiske servicevirksomheder, der opererer som testenheder under EU's ETV pilotprogram: DHI, Teknologisk Institut (inkl. AgroTech) og FORCE Technology (inkl. DELTA). DANETV samarbejder med ETA Danmark, der er akkrediteret verifikationsenhed under EU's ETV pilotprogram.

Nyheder:

Luk alle nyheder  |  Åben alle nyheder           

Konference om verifikation af nye miljøteknologier og aktuelle eksportmuligheder

Eksport af miljøteknologi volder ofte små og nye danske virksomheder problemer, fordi potentielle kunder er skeptiske overfor teknologiens performance. På denne konference kan man høre om Environmental Technology Verification, der giver en uvildig dokumentation for effekten af miljøteknologier. Konferencen afholdes hos Teknologisk Institut i Aarhus den 11. november 2015. Se invitation med link til tilmelding her

Mulighed for støtte til ETV

Det er nu muligt at søge tilskud til verifikation af miljøteknologi under Miljø- og Fødevareministeriets Grønne Innovationspulje - MUDP. Der kan søges tilskud til projekter indenfor følgende emneområder: 1) Klimatilpasning og vand, 2) Reduceret belastning af natur og miljø, 3) Bedre ressourceeffektivitet. Puljen er målrettet små og mellemstore virksomheder, og der er i denne ansøgningsrunde afsat i alt 15 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2015 kl. 12.00. Læs mere om opslaget her: Link til MUDP. Kontakt gerne en af DANETV-partnerne for en snak om mulighederne.

ABC for Verifikation af Miljøteknologier i Landbruget

Udvikling og implementering af nye miljøteknologier er i stigende grad blevet almindeligt i moderne landbrug. I rapporten ”Verifikation af miljøteknologier målrettet landbruget” har AgroTech med støtte fra Inno-MT beskrevet de forskellige verifikationsordninger. Læs mere om rapporten i nyhedsbrevet her. Der er ligeledes udgivet en pjece ”ABC for verifikation af miljøteknologier” som kan læses her.

Stor interesse for EU verifikationer

Der er stor aktivitet i udførslen af nye verifikationer under EU's pilotgram se her .

Verifikation af danske teknologier fremhæves som eksempler af EU

EU har udgivet en folder om de forretningsmæssige fordele ved en verifikation. Det bliver beskrevet hvorledes de danske virksomheder Adept Water Technologies og Dall Energy har fået udført en verifikation af deres teknologier. Se mere her .

Film om DANETV verifikationer

DANETV har i samarbejdet med Miljøstyrelsens ETV partnerskab udarbejdet en film hvor hhv. Mosbæk A/S og Rokkedahl Energi viser deres teknologi, og fortæller om hvorfor de har valgt at få gennemført en verifikation, og hvad det har betydet for deres forretning. se her

Lys fremtid for Miljøteknologisk verification

Artikler fra DANETVs deltagelse i EU ETV Forum på Hannover messe 7-8. april 2014

læs artiklen her og her

Specifik MUDP støtte til verifikation og test af miljøteknologi

Miljøstyrelsen støtter i år verifikation og test af miljøteknologi inden for områderne:

- Miljøteknologi til vandbehandling og monitorering

- Miljøteknologi til luftrensning og –monitorering

- Materialer, affald og ressourcer

- Renere produktion og processer

- Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og monitorering  

Der findes et specifikt ansøgningsskema til dette, som findes i dette link.

Der gives 25-45 % i tilskud af det totale budget, mest til små og mellemstore virksomheder. Støtte gives som virksomhedsstøtte efter de minimis regler.

Ansøgningsfristen er 28. maj kl. 12.00.

Få del i 70 mio. kr. i forbindelse med Miljøstyrelsens udbud af MUDP midler

I forbindelse med Miljøstyrelsens kommende ansøgningsrunde under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 afholder Miljøstyrelsen den 27. marts kl. 14.-17 et informationsmøde om rammerne for runden. Efterfølgende vil der være mulighed for matchmaking med potentielle projektpartnere, som Innovationsnetværk for Miljøteknologi er ansvarlig for.  Se program og tilmeld dig vi dette link

EU ETV Forum i Hannover 7.-8. april - del af European Forum on Eco-innovation

EU ETV afholder mandag den 7. april og tirsdag 8. april ETV Forum i messehallerne i Hannover. Forum er åbent for alle. Forumet afholdes i forbindelse med det 16ende European Forum on Eco-innovation, hvor der forventes at deltage 200.000. Prgrammet for forumet indeholder information on erfarringerne fra det første år med ETV i EU og drøftelse af fremtidg brug af ETV.

For mere information om programmet se dette link.

ETA-Danmark A/S er nu i spidsen for den danske EU ETV verifikationsenhed

Som det fremgår af pressemeddelelser fra Dansk Standard, DS Certificering og DNV, overdrager Dansk Standard hovedparten af sine aktiviteter i DS Certificering til Det Norske Veritas, DNV. Salget skal være med til at styrke Dansk Standards øvrige forretning og samtidigt sikre, at DS Certificering har bedre muligheder for at imødegå den stigende internationale konkurrence og udbygge sin markedsposition.   Der er alene tale om salg af certificeringsdelen, dvs. udstedelse af certifikater til virksomheder eller produkter. De øvrige aktiviteter fortsætter i ETA Danmark A/S, som et datterselskab 100 % ejet af Dansk Standard.  

ETA-Danmark opretholder akkrediteringen til at udstede verifikationer af miljøteknologier (ETV). Dette sker fortsat i samarbejde med DANETV, og både ETA-Danmark og DANETV er glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde fremover også.  

ETA-Danmark udsteder endvidere nationale godkendelser – MK- og VA-godkendelser – for byggeprodukter og er akkrediteret og notificeret til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA’er) i henhold til Byggevareforordningen.  

- Vi er glade for, at ETA-Danmark fortsætter som et datterselskab ejet af Dansk Standard. Det understøtter vores danske anker og vores vision om, at være anerkendt for at bidrage til forbedring og kvalitet i det danske erhvervsliv og samfund ved at styrke vores kunders troværdighed og konkurrenceevne, siger Thomas Bruun, ETA-Danmark.

Ny tilskudsordning fra Miljøstyrelsen til verifikation af miljøteknologi

Miljøstyrelsen har lanceret en pulje der støtter test og verifikation af miljøteknologier inden for følgende teknologiområder:

 • Affald, materialer og ressourcer

 • Miljøteknologi til vandbehandling og monitorering

• Miljøteknologi til luftrensning og –monitorering

• Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og monitorering

Tilskud gives løbende og ordningen er åben frem til 31. oktober.

For yderligere information og ansøgningsskema se:  http://www.ecoinnovation.dk/Nyheder/Nyhed_ETV_delordning_juli13.htm 

Mulighed for tilskud til test fra Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden støtter projekter med fokus på markedsnær udvikling. Formålet er at bringe en velfungerende prototype hurtigere på markedet gennem f.eks. test og tilpasning til reelle forbrugssituationer. For miljøteknologier kan det være relevant at søge tilskud til test og verifikation som en del af et projekt.

Markedsmodningsfonden støtter projekter med op til 3 års varighed og med et budget på minimum 3 mio. kr. Tilskuddet ligger på mellem 25 og 60 pct. af projektbudgettet. Der er ansøgningsfrist d. 29. maj 2013 og igen medio september 2013.

Læs mere på Markedsmodningsfondens hjemmeside: www.markedsmodningsfonden.dk

Temadag om miljøteknologier til landbruget afholdes 4. april hos AgroTech oktober 2012 i Aarhus

AgroTech inviterer til temamøde om miljøteknologi til landbruget. Formålet med mødet er at give leverandører af miljøteknologi en status på kravene til dokumentation af miljøteknologi samt et indblik i fremtidens miljøregulering af landbruget, og de muligheder det giver leverandørerne.

Mødet er arrangeret af AgroTech i samarbejde med Innovations Netværk for Miljøteknologi og Brancheforeningen Dansk Miljørådgivning.

Se program for mødet her

DS Certificering akkrediteret som dansk verifikationsenhed

DS Certificering er i et tæt samarbejde med DANETV blevet akkrediteret til at verificere teknologier inden for de tre teknologiområder under EU ETV pilotprogrammet (affald & resourcer, vand og energi), samt i tillæg yderligere fire teknologiområder (luft, jord og grundvand, renere produktion og processer og miljøteknologier til landbrug). Det vil sige at det nu er muligt at få en EU verifikation af de tre førstnævnte teknologiområder, mens man kan få en dansk DANETV verifikation på de restende fire teknologiområder. Der er forventing om at alle syv teknologiområder med tiden vil inkluderes i EUs ETV program.

Udover DS Certificering er fem andre organisationer på nuværende tidspunkt akkreditede verifikationsenheder, mens flere andre er på vej.

EU ETVs hjemmeside findes her.

Miljøstyrelsen opretter Innovationspartnerskab om ETV

Miljøstyrelsen har igangsat et innovationspartnerskab til fremme af ETV i Danmark. I partnerskabet deltager udover Miljøstyrelsen flere brancheorganisationer, netværksorganisationer, flere væksthuse samt DANETV-partnerne og DS Certificering.

Indtil videre opererer partnerskabet i 2013.

For mere information om Miljøstyrelsens innovationspartnerskaber se her

Temadag om markedsmodning af Cleantech-løsninger - Netværksmøde for Cleantech virksomheder afholdt den 30. oktober 2012 i Aarhus

Møde med fokus på følgende områder: Netværk med andre Cleantech-virksomheder, oversigt over Cleantech-muligheder i Europa og hjælp til at finde de globale kunder samt info om test og verifikation af Energi, Klima og Miljøteknologier.

Mødet var arrangeret af DANETV (DHI, Teknologisk Institut, Force Technology, Agrotech og Delta) i samarbejde med Væksthus Midtjylland og Miljøstyrelsen.

Se præsentationerne fra mødet her

Åbent brev om ETV delt ud til EUROPE INNOVA 2012 kongres afholdt 23.-24. oktober i København

Emnet for kongressen var Stress test of innovation policy in Europe. På kongressen blev behandlet følgende temaer 1) SME Innovation Support Programmes, 2) Commercial Exploration of Knowledge and Inventions og 3) Cluster Policy and Cluster Programmes. Kongressen var arrangeret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i samarbejde med Europa Kommission’s DG Enterprise and Industry og andre af Europa Kommissionens Directorat Generals. Der var flere end 700 deltagere i kongressen repræsenterende 50 lande. Mere information om kongressen kan findes her.

Det åbne brev om ETV blev delt ud til alle deltagere i kongressen . Brevet bar titlen Accelerating Innovation Acceptance by VERIFICATION og kan findes her.

DANETV, Væksthus Midtjylland og Miljøstyrelsen afholder 30. oktober temadag i Aarhus om Markedsmodning af cleantech-løsninger

Danske virksomheder skal i stigende grad have fokus på samarbejde, viden og nytænkning, for at kunne udvikle og skabe konkurrencestærke produkter og services - både til hjemmemarkedet og til eksportmarkederne.

En del af temadagen sætter fokus på test og verifikation og beskriver den nye EU-ordning for verifikation af miljøteknologier (Environmental Technology Verification - ETV). Hertil vil der også være en introduktion til støttemuligheder til test og verifikation. 

For mere information om arrangementet se programmet her.  

Tilmelding til arrangement sker via følgende hjemmeside: www.tilmeldingher.dk/markedsmodning_af_cleantechloesninger

Detaljeret guide til ansøgere under EU ETV pilot programmet er nu tilgængelig

Til hjælp til teknologiudviklere eller andre der ansøger om verifikation af en teknologier under EU verifikationsprogram for miljøteknologier er der nu udgivet følgende guide:

A Comprehensive Guide for Proposers to EU Environmental Technology Verification Pilot Programme

Innovationsnetværk for Miljøteknologi afholder MUDP projekt-matchmaking arrangement 15/8

Formålet med arrangementet er, at skabe samarbejder omkring konkrete projekter til søgning af midler i MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Derfor er arrangements primære programpunkt matchmaking, hvor man har mulighed for individuelle møder med potentielle projektpartnere.

Et af de faglige temaer vil være "Verifikation af miljøteknologier (ETV) - ny EU ordning". Mens der også er temaer som affald, vand, klimatilpassning, kemikalier på programmet.

For mere information om arrangementet og tilmelding se her.  

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUPD)

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort deres nye miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram, hvor der udbydes i alt 40 millioner kroner. Programmet yder støtte til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi og har ansøgningsfrist 21. september 2012. Miljøstyrelsen har udpeget fem teknologiområder:

  • Vand og klimatilpasning
  • Ressourcer og affald – mindre affald og mere genanvendelse
  • Luftforurening og støj – i byen og fra skibsfarten
  • Kemikalier – alternativer til problematiske kemikalier
  • Forurenende virksomheder – industri

Teknologiudviklere der ansøger om støtte fra MUDP kan med fordel overveje om de planlagte afsluttende tests og demonstrationer af teknologien skal udvides til at omfatte en uvildig verifikation af teknologiens ydeevne. DANETV udfører verifikation inden for bl.a. områderne luft, vand, ressourcer og energi, hvoraf de tre sidstnævnte også er del af EU's pilot program for verifikation.

Miljøstyrelsen har udpeget BRIK-landende som særlige interessante i MUDP. DANETV har god kontakt til verifikationsprogrammet i Kina og vil inden for fx vandbehandling og moniteringsteknologier kunne udføre verifikationer i samarbejde med det kinesiske verifikationsprogram.

For yderligere oplysninger indenfor områderne luft og ressourcer kontakt Trine Erdal hos FORCE Technology (tre@force.dk, 72 15 78 24), for oplysninger angående vandområdet, vores samarbejde med Kina eller verifikation generelt kontakt Mette Tjener Andersson hos DHI (mta@dhi.dk, 4516 9148).

AdvanceETV konference i Bruxelles 22-24 maj 2012 - ETV i EU og internationalt

Som afslutning på EU-projektet AdvanceETV blev der 22-24 maj afholdt konference om ETV i Bruxelles. Konferencen gav status på ETV-programmet i EU samt arbejdet på internationalisering og havde bl.a. indlægsholdere fra USA, Canada, Philippinerne og Korea. Der blev i forbindelse med konferencen afholdt to worskhops for organisationer interesserede i at blive verifikations- eller testendhed under EU ETV samt virksomheder der er interesserede i at få verificeret deres miljøteknologiske produkter. Derudover blev der den 24. maj afholdt en session om EU ETV i forbindelse med Bruxelles Green Week, hvis tema i år var: The Water Challenge - Every Drop Counts.  

Her findes hele præsentationerne fra konferencen og de to workshops samt  programmet. For yderligere information kontakt Mette Tjener Andersson mta@dhigroup.com.

DANETV i magasinet WaterCanada

DANETV har bidraget til en artikel i magasinet WaterCanada (watercanada.net). Artiklen handler om international anderkendelse af verifikation set fra canadisk perspektiv. Se hele artiklen her.

Verifikation af miljøteknologier – nyt EU program skudt i gang

Et nyt EU pilotprogram for verifikation af miljøteknologi (Environmental Technology Verification - ETV) inden for vand, luft, energi og landbrug blev lanceret på en konference afholdt af Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar 2012. Formålet med programmet er at vurdere nye grønne teknologier og deres egnethed med henblik på at opnå et EU-kvalitetsstempel. Programmet skal derved hjælpe nye løsninger på markedet.

Konferencens hovedtaler – David Baxter – fra EU kommissionen, fastslog , at med det europæiske kvalitetsstempel og pilotprogrammet er hensigten at åbne markeder inden for Europa ud fra princippet: Verificeret i ét EU land, accepteret over hele EU. Altså ved gensidig anerkendelse sikres testresultaterne imellem landene. 

Konferencen blev indledt af DANETV med en præsentation af ETV konceptets ABC: Fra vurdering af en teknologis egnethed til udstedelse af et verifikat (=kvalitetsstempel). 

Desuden blev der sat fokus på muligheder for tilskud til verifikation via støtteordninger (MST) og den fremtidige organisering af ETV nationalt og globalt.

Som prikken over i’et var der spændende oplæg fra to indehavere af et ETV verifikat: GEA Westfalia og Solarventis. Deres oplæg illustrerede netop behovet for ETV på deres markeder, hvor der ikke eksisterer etablerede godkendelsesordninger.

Se præsentationerne fra konferencen  her.

DANETV og Miljøstyrelsen afholder konference om ETV 29. februar

I anledning af lanceringen af EU's ETV program afholder Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar en konferencen om verifikation af miljøteknologier i Eigtveds Pakhus i København.

Programmet findes her. Tilmelding sker til Mette Tjener Andersson mta@dhigroup.com senest 15. februar

DELTA udfører af miljø- og robusthedstest, er ny partner i DANETV

DANETV er etableret af fire GTS-institutter i 2008, og nu er DELTA kommet til som den femte partner, der særligt skal bidrage med sine spidskompetencer inden for robustheds- og miljøtest.

Hos DELTA er der faciliteter til test af faktorer som EMC (Electromagnetic Compatibility), temperatur, sollys, fugtighed, salttåge, vand, vibration, stød, slag og mange andre, som alle kan påvirke både produktets performance og levetid.

Se mere om DELTAs deltagelse i DANETV her

EU lancerer EU ETV pilot program

EUs ETV programme dækker teknolgiområderne 1) vandbehandling og -monitering, 2) materialer, affald og ressourcer samt 3) energiteknologier.

DS Certificering vil i samarbejde med DAN ETV vil søge om akkreditering til at blive verifikationsenhed under EU ETV programmet, men vil forsat udbyde verifikation inden for samtlige oprindelige DANETV teknoligområder; vand, luft, energi og landbrug.

For mere information om EU ETV pilot programmet se: http://ec.europa.eu/environment/etv/index.htm

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - ny ansøgningsrunde - frist 6. marts

EUDP har åbnet for en ny ansøgningsrunde. EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der kan bidrage til at gøre Danmark fri for fossil energi og samtidig skabe vækst og arbejdspladser. Projektet skal være i fasen mellem vellykket forskning og det kommercielle marked. EUDP støtter for eksempel udvikling og demonstration af ny teknologi indenfor:  Biomasse, solenergi, bølgekraft, effektivt og fleksibelt enerigforbrug, energisystemer

For mere information se Energistyrelsens hjemmeside om EUPD: www.ens.dk/eudp

Fornyelsesfonden - ny ansøgningsrunde, frist 17. januar

Fornyelsesfonden har åbnet for en ny ansøgningsrunde for grønne projekter. I denne runde kan virksomheder både søge støtte til udvikling og markedsmodning af grønne løsninger. I 2012 bliver der to grønne ansøgningsrunder, hvor Fornyelsesfonden har mulighed for at støtte projekter med i alt ca. 120 mio. kr.

I markedsmodningsansøgninger kan virksomheder søge tilskud til markedsmodning af grønne produkter og serviceydelser til gavn for klima og miljø. Støtten kan gives som enten tilskud til test og tilpasning eller i form af en produktgaranti.

For mere information se Fornyelsesfondens hjemmeside: www.fornyelsesfonden.dk

Nyhedsbrev fra AdvanceETV, oktober 2011

Læs seneste nyt fra AdvanceETV, et EU-støttet projekt til fremme af det internationale samarbejde om ETV. Læs nyhedsbrev.

Eksportrådets Vanddag 14. okotber 2011

Den 14. oktober afholder eksportrådet en event med titlen "Is Water Business Export Business". Eventen finder sted på DHI i Hørsholm. Se program for dagen.

Nyhedsbrev fra AdvanceETV, april 2011

Læs seneste nyt fra AdvanceETV, et EU-støttet projekt til fremme af det internationale samarbejde om ETV. Læs nyhedsbrev.

Nyt om EU ETV på international konference i Bruxelles

På ETV konferencen den 24. – 26. maj 2011 fremlagde EU Kommissionen de konkrete planer for ETV for-programmet, som forventes igangsat i efteråret 2011. Konferencen satte desuden fokus på den globale udbredelse af ETV og et tættere samarbejde mellem ETV-programmerne i Asien, Nordamerika og Europa blev drøftet. Der var omkring 75 deltagere fra 13 forskellige lande og konferencen viste således, at der er en bred interesse for ETV.

Se præsentationerne fra konferencen her

Kontakt gerne Thorkild Q Frandsen ved spørgsmål eller kommentarer. Telefon: 2171 7761. E-mail: tqf@agrotech.dk.

ETV i et globalt perspektiv

Sceneskifte for det international ETV samarbejde ETV programmet i USA har med kort varsel trukket sig ud af det internationale samarbejde. Derfor flytter fokus i arbejdet for gensidig anerkendelse af ETV data sig netop nu imod Asien, Canada og den kommende europæiske ETV ordning, til fremme af innovative miljøteknologier i denne del af verden. Programmet for seminaret om international ETV samarbejde i Bilbao er af same årsag ændret og inddrager i højere grad den asiatiske vinkel.

Bedre muligheder for internationalt samarbejde om miljøteknologiafprøvning

I oktober 2010 afholdes et internationalt møde i Bilbao, Spanien, om miljøteknologiafprøvning (environmental technology verification, ETV) i samarbejde mellem forskellige ETV programmer. På mødet afprøves to samarbejdsmodeller af repræsentanter for ETV programmer i Europa, USA, Canada, Filippinerne, Japan og Korea. Se programmet for workshoppen her. Mødet er forbeholdt inviterede deltagere, men møderapporten og de udviklede samarbejdsmodeller bliver offentlig tilgængelige.

Første fase af EU's ordning for afprøvning af miljøteknologi sættes i gang

EU Kommissionen har nu besluttet at etablere den første del af en Europæisk ordning for afprøvning af miljøteknologier, environmental technology verification (ETV), svarende til de ordninger, som findes i f.eks. USA, Canada, Filippinerne, Japan og Korea.

EU ETV ordningen vil til at starte med dække 2-3 brede miljøteknologiområder og vil blive oprettet i interesserede medlemsstater, men miljøteknologiske produkter fra hele EU kan afprøves. I løbet af foråret 2010 får medlemsstaterne mulighed for at tilkendegive interesse for at blive de første, frivillige medlemsstater i ordningen, primært ved at understøtte akkreditering af verifikationsenheder til at fungere i EU ETV ordningen. Samtidig udvælges teknologiområderne endeligt.  I foråret 2012 forventes ordningen køreklar, så de første miljøteknologiske produkter kan tages ind til afprøvning.

Der forudses økonomisk støtte fra Kommissionen til verifikationsenhederne, særligt til rådgivning af mindre virksomheder vedrørende ETV. Når ordningen har fungeret et stykke tid, vil Kommissionen vurdere, om den skal udvides og eventuelt suppleres med EU lovgivning, der sikrer anerkendelse af miljøteknologiafprøvninger i hele EU.

Etableringen af EU ETV ordningen vil styrke afprøvning af miljøteknologier efter fælles Europæiske retningsliner, samt vil forbedre grundlaget for det igangværende samarbejde med f.eks. USA’s og Canada’s ETV ordninger om fælles og gensidigt anerkendte afprøvninger, og vil derigennem forbedre danske miljøteknologiske virksomheders for at underbygge deres innovative produkters fortræffeligheder overfor et bredt marked.

Klik her for at se mere information.

Verifikation af miljøteknologier

Nordisk Innovationscenter, en organisation under Nordisk Ministerråd, har besluttet at etablere en Nordisk ordning for verifikation af miljøteknologier, eller Environmental Technology Verification, ETV.

Klik her for at se mere information.