Hop til indhold

Luftrensning

DANETV tilbyder verifikation af teknologier og produkter i forbindelse med rensning og overvågning af emissioner til luften. FORCE Technology varetager verifikationer inden for disse områder.

Kontakt:
Trine Erdal
2269 7024
tre@force.dk

Igangværende verifikationer

 

Gennemførte verifikationer

Reduktion af emissioner fra storkøkkener
Der gennemføres en verifikation af ’KPC-Total’, en løsning til reduktion af emissioner i ventilationsafkast fra storkøkkener. Verifikationens omdrejningspunkt er teknologiens effekt i forhold til lugtreduktion samt reduktion af olie/fedtaflejringer og bakterievækst i ventilationskanalerne. Teknologien er baseret på effekten fra ultraviolet stråling kombineret med en katalysator. Verifikationen udføres for JIMCO A/S. Verifikat.

Reduktion af olie/fedt aflejringer samt emissioner af partikler og lugt i afkast fra storkøkkener
Der er gennemført verifikation af UV-C teknologi til reduktion af olie og fedtaflejringer, samt emissioner af partikler og lugt i afkast fra storkøkkener. Teknologien er baseret på effekten fra ultraviolet stråling, som dels nedbryder organiske stoffer og dels har en betydelig desinficerende effekt på svampe, bakterier og vira. Verifikationen er udført for JIMCO A/S. Verifikat, Verifikationsrapoport og Testrapport.

Lave emissioner af partikler, CO og NOx fra biomasse kedel
Der gennemføres verifikation af en multi biobrændsels ovn med lave emissioner af partikler, CO og NOx. Forbrændingsprincippet er en kombination af forgasning i den nedre del af ovnen og gas forbrænding i den øvre del. Det giver en meget effektiv forbrænding, med lave emissioner af partikler, CO og NOx, som forbliver lave ved lastændringer og ved drift helt ned til 20 % last. Ovnen kan brænde mange forskellige og også vanskelige biobrændsler, med vandindhold op til 60 %. Verifikationen udføres for Dall Energy. Verifikat, Verifikationsrapport og Testrapport.

Reduktion af kulbrinter i forurenet luft.
Der er gennemført verifikation af teknologi til reduktion af kulbrinter i forurenet luft. Til reduktionsprocessen anvendes et kulfilter. Kulfiltrets evne til at adsorbere kulbrinter er testet. Verifikationen er udført for Danmil A/S. Verifikat og Verifikationsrapport inkl. Testrapport.

Fjernelse af aerosoler fra afkastluft
Der er gennemført verifikation af filtreringsteknologi til reduktion af aerosoler i olietåge fra ventilationsluft. Til filtreringsprocessen anvendes et elektrostatisk olietågefilter. Olietågefiltrets evne til at opfange aerosoler i olietågen er testet. Verifikationen er udført for Simas Filters A/S. Verifikat og Verifikationsrapport inkl. Testrapport.